Szpital Universytecki w Marsylii poszukuje fizjoterapeutów

        

Jesteś Fizjoterapeutą ?


Departament Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji Szpitala Universyteckiego w Marsylii oferuje Ci możliwość wykonywania Twojego zawodu w doskonalych warunkach, w ekipie wielodyscyplinarnej, w najbardziej róznorodnych sektorach Służby Zdrowia (neurologia, reanimacja, chirurgia ręki).

 

Będziesz miał w ten sposob możliwość rozszerzenia Twojej wiedzy i Twoich umiejętności w najnowocześniejszych warunkach (innowacyjne techniki, posiedzenia medyczne, doskonalenie zawodowe).

 

Możliwość integracji szpitalnej usługi publicznej - Początkowa pensja : 2 188 euros

 

 

Contact :

Pierre-Henri HALLER, Head of physiotherapists
Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR), Hôpital de la Timone
Tél. : +33 (0)4 91 38 73 29  -  E-mail : pierrehenri.haller@ap-hm.fr